El repte

L’ Ajuntament de Palma volia generar els materials gràfics per a la difusió del festival anual de dansa PalmaDansa 2018.

La solució

Es va apostar per un únic color predominant per tal de poder generar un impacte visual, així com coherència gràfica. Per altra banda, la “D” esdevé un símbol gràfic que balla amb la dansa, on el mateix tractament fotogràfic en blanc i negre ens permet que el color magenta seleccionat prengui força. Finalment, pel que fa al format, la gran extensió del contingut va obligar a plantejar un desplegable que a mode d’acordió, ens permetia estructurar de manera clara tot el contingut.

Podem fer realitat
el teu projecte

Contactar