El repte

L’empresa de serveis culturals i ambientals, Natprojectes, ens va encarregar el disseny de la seva pàgina web responsive, un repositori de tots els seus projectes i serveis que havia de contemplar un contingut molt divers. No obstant, la imatge global del portal web havia de ser capaç de tenir una estètica unitària.

La solució

Per tal de fer més amigable la marca a nivell digital, es va decidir fer una petita adaptació i actualització cromàtica, suavitzant-la a fi de poder emprar el color corporatiu evitant una navegació molesta. Per altra banda, es va optar per una pàgina web molt visual, amb una clara presència de les imatges que serveixen a mode de menú molt més intuïtiu.

Podem fer realitat
el teu projecte

Contactar