El repte

L’ Ajuntament de Palma volia donar generar una campanya de conscienciació que acompanyés a totes les accions de millora i que permetés demostrar l’acció del consistori municipal, que acabés esdevenint una marca secundària.

La solució

La proposta de la campanya i marca es va centrar en un enfocament molt senzill i directe, on el desenvolupament de pictogrames molt identificatius permetés associar-los a una seqüència d’accions i valors plantejats en primera persona del plural: pensam · cuidam · milloram. Aquesta va comptar amb dues fases, una primera incògnita i una segona de desvetllament, on es va completar amb “pensam en el futur · cuidam la nostra ciutat · milloram el teu dia a dia”.

Palma té
molts colors

Podem fer realitat
el teu projecte

Contactar