El repte

El Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) va impulsar un seguit de xerrades per plantejar els reptes de futur dels arquitectes dins la societat. El nostre repte va ser donar una identitat visual als “Objectius COAIB”, així com plantejar i dissenyar els materials gràfics de suport dins una estratègia de comunicació global.

La solució

L’estil de la campanya volia trencar amb el tipus de materials gràfics que una institució com el COAIB estava acostumada a generar. Així doncs, es va apostar per una línia trencadora, on el cromatisme prengués molta presència i destaqués l’aspecte visual dels mateixos. Aquests, plantejats a mode de desplegables, servien d’una banda per ser cartells d’informació de l’acte i per altre, com a decàleg dels punts a difondre. Finalment es va fer una web repositori de les mateixes jornades.

Podem fer realitat
el teu projecte

Contactar