Puja al bus
i suma’t al canvi!

El repte

L’ Ajuntament de Palma volia donar a conèixer els nous autobusos de gas natural, més eficients, més sostenibles i més silenciosos. En aquest sentit, calia fer una campanya transversal, capaç de conscienciar als usuaris de la EMT dels canvis i del seu compromís mediambiental.

La solució

L’enfocament de la campanya es va centrar en involucrar a la ciutadania, fent-la protagonista dels canvis d’hàbits necessaris en la nostra mobilitat per contribuir en la lluita contra el canvi climàtic. Pujant al bus, es contribueix al canvi de paradigma. A més, l’estil d’imatge, on cromàticament apareix el nou verd corporatiu de la EMT, també ens permetia remarcar el canvi de busos més sostenibles.

Finalment, per tal d’evidenciar els canvis, es van rotular tres nous autobusos amb una línia gràfica pensada per atreure tots els públics, sobretot als més petits, per evocar una imatge d’amabilitat, on els autobusos esdevenen els nostres millors amics per acompanyar-nos a la lluita contra el canvi climàtic.

Podem fer realitat
el teu projecte

Contactar